Ważne: ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych. Dowiedz się więcej »
wiem, zamknij...
top
menu menu menu menu menu menu menu

Slowacja

Polsko-Słowacki Fundusz Stypendialny powstał z inicjatywy Konsula Honorowego Republiki Słowackiej we Wrocławiu Pana Macieja Kaczmarskiego.

Fundusz Stypendialny W roku akademickim 2014/2015 przygotowaliśmy kolejną edycję konkursu na przyznanie stypendium. Nabór wniosków do V edycji Konkursu o stypendia Polsko – Słowackiego Funduszu Stypendialnego trwa.

Stypendia polsko-słowackie wspierają uzdolnionych studentów zainteresowanych budowaniem wzajemnego zrozumienia między Polakami i Słowakami. Kandydaci w tegorocznej edycji mogą składać wnioski do 25 lutego 2015 roku w siedzibie Konsulatu Honorowego we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 we Wrocławiu, drogą elektroniczną na adres mailowy konsulat@slowacji.wroclaw.pl lub pocztą do siedziby Konsulatu Republiki Słowackiej na adres: ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, z dopiskiem FUNDUSZ STYPENDIALNY. Regulamin i wniosek konkursowy można pobrać na stronie internetowej Fundacji Edukacji Międzynarodowej www.fem.org.pl.

W ramach konkursu stypendialnego można starać się o stypendia naukowe lub artystyczne na semestr letni roku akademickiego 2014 /2015, w maksymalnej kwocie 500 euro miesięcznie. O wysokości stypendium zadecyduje Komisja oceniająca wnioski. Dodatkowym warunkiem (wynikającym z Regulaminu) jest stałe zameldowanie kandydata ubiegającego się o stypendium na terenie województwa dolnośląskiego lub lubuskiego oraz studiowanie na 1, 2 lub 3 stopniu studiów wyższych na uczelni w Polsce.

Konsulat Honorowy Republiki Słowacji zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu.


Jeśli są Państwo zainteresowani finansowym wsparciem Polsko-Słowackiego Funduszu Stypendialnego wpłat należy dokonywać na poniższy rachunek: Bank Zachodni WBK SA, V O/Wrocław
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Numer konta: 82 1090 1522 0000 0001 0169 3092
Dopisek: Polsko-Słowacki Fundusz Stypendialny


Informacji udziela Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej we Wrocławiu:
tel. 71 78 50 369
email: konsulat@slowacji.wroclaw.pl


© 2008-2013