top
menu menu menu menu menu menu menu

Slovakia

Užitočné linky:

Kancelária obchodného rady
Embassy of the Slovak Republic
ul. Litewska 6
00-581 Warszawa
www.inwestujnaslowacji.pl

Slovensko-poľská hospodárska komora
Slovensko-Pol’ská Obchodná Komora
Hálkova 31
01001 Žilina
Slovak Republic
tel. +421 4 1723 5102
www.spok.sk

Slovensko-poľská hospodárska komora
Slovenska Obchodná a Priemyselná Komora
Gorkého 9
816 03 Bratislava
tel. +421 2 5443 3291
fax +421 2 5413 1159
e-mail:sopkurad@sopk.sk
www.sopk.sk

Advokátska kancelária
Národná 4
010 01 Žilina
Slovenská republika
www.akksp.sk© 2008-2013